„… A wiec spytać wypada, drodzy zebrani, czy uważacie,  że mogą być pasowani?…” 

Redaktor: szczerba