Godziny lekcyjne

                                 

Dla uczniów  klas I –III obowiązują od 18 stycznia 2021 roku

  1. 7:45 –   8:30

      2. 8:40 –   9:25

     3. 9:40 – 10:25

     4. 10:40 – 11:25

     5. 11:35 – 12:20

     6. 12:30 – 13:15

     7. 13:20 – 13:45

    Dla uczniów  klas IV-VIII obowiązująca od 18 stycznia 20221 roku

      1. 8:15 – 9:00

       2. 9:05 – 9.50

       3. 10:00 – 10:45

      4. 10:55- 11:40

     5. 11:50 – 12:35

    6. 12:40 – 13:25

    7. 13:30 – 14:15

    8. 14:20 – 15:05