Godziny lekcyjne

                                 

Dla uczniów  klas I – VIII obowiązują od 01 września 2021 roku

  1. 8:15 –   9:00

      2. 9:05 –   9:50

     3. 10:00 – 10:45

     4. 10:55 – 11:40

     5. 11:50 – 12:35

     6. 12:40 – 13:25

     7. 13:30 – 14:15

     8.  14:20 -15:05