HARMONOGRAM KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GZOWIE

28 Maj 2020 r.
Redaktor: szczerba
HARMONOGRAM KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W GZOWIE

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
Szanowni Państwo , Drodzy Uczniowie
Od 25 maja br. rozpoczynamy konsultacje dla uczniów klasy VIII naszej szkoły.
Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Przy organizacji konsultacji uwzględniono wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia i
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Organizacja konsultacji z uczniami
Wymiar konsultacji grupowych dla uczniów klasy VIII:
Od poniedziałku 25.05.2020 do 29.05.2020 do piątku
Od 8.00 do 10.00 konsultacje z języka angielskiego ( Pani Wioleta Górczak)
Od 10.00 do 12.00 konsultacje z języka polskiego ( Pani Agnieszka Osiecka )
Od 12.00 do 13.40 konsultacje z matematyki ( Pani Małgorzata Łuszcz)
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. Od 1 czerwca br. będziecie mieli możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem różnych przedmiotów. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji. Każdy z uczniów może w tym celu kontaktować się z nauczycielem przedmiotu z którego chciałby uzyskać wsparcie i umówić się na konkretny dzień i godzinę. Harmonogram dostępny w załączniku.
Uczniu
Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
Po wejściu do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Jadwiga Modzelewska

Załączniki

15971 KB