Innowacja pedagogiczna “Moja przygoda z książką”

27 Kwiecień 2022 r.
Redaktor: szczerba
Innowacja pedagogiczna “Moja przygoda z książką”

Biblioteka szkolna, w ramach prowadzonej innowacji pedagogicznej  “Moja przygoda z książką”, zorganizowała spotkanie uczniów klas młodszych  „0” – III  z pielęgniarką  panią Bożeną Koźniewską. Prelekcja miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz przekonanie uczniów, że stan naszego zdrowia w dużej mierze zależy od nas samych. Pani pielęgniarka odczytała uczniom bajkę biblioterapeutyczną “Dzielny pacjent”. Przygotowała  i przeprowadziła pogadankę na temat potrzeby dbania o zdrowie. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim higieny osobistej na co dzień, wyrabiania właściwych nawyków żywieniowych, przebywania na świeżym powietrzu. Dzieci z zainteresowaniem słuchały pogadanki i zadawały pytania. Uczestnicy spotkania zdobyli wiele cennych informacji, które z pewnością wykorzystają w życiu codziennym