O szkole

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie

Jesteśmy niewielką, publiczną, wiejską szkołą wychowującą już szóste pokolenie mieszkańców z okolicznych wsi. Powstanie szkoły datuje się na rok 1935. Organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

Obecnie, do sześciu oddziałów szkolnych i jednego oddziału przedszkolnego uczęszcza 70 uczniów. Od 2020 roku pełniącą obowiązki dyrektora jest mgr Agnieszka Osiecka.  Naszym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra. Obecnie nasze grono pedagogiczne liczy 19 nauczycieli. Zajęcia lekcyjne trwają od 8:15 do 15:05.

W nowym budynku szkoła działa od 1964 roku. Od tego czasu baza edukacyjna jest wciąż unowocześniana. W szkole funkcjonuje klub sportowy ” Janowe Biedronki”, który został wyposażony przez firmę Orange w sprzęt sportowy dla dzieci. W naszej szkole odbywają się również zajęcia SKS w ramach programu ,,SZKOLNY KLUB SPORTOWY”. Zajęcia te finansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach ogólnopolskiego programu ,,Szkolny klub sportowy”. Celem zajęć jest upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej jak również promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodych ludzi.

W szkole prowadzone są zajęcia umożliwiające uczniom rozwój swoich zainteresowań. Prowadzone są koła: matematyczne, muzyczne, przedmiotowe, polonistyczne oraz matematyczne. Jednym z głównych założeń programowych szkoły jest współpraca z rodzicami, którzy są głównymi kreatorami wizerunku placówki w środowisku lokalnym oraz współgospodarzami szkoły.

Placówka jest także organizatorem i inicjatorem wielu uroczystości dla środowiska lokalnego, związanych z rocznicami, świętami i ważnymi momentami życia gminy. To u nas na terenie gminy został zorganizowany I Festyn z okazji Święta Rodziny. Nasze festyny obfitowały w moc atrakcji między innymi występy dzieci, pokaz akcji ratunkowej zorganizowanej przez Straż Pożarną z Pokrzywnicy oraz Pułtuska, mecz piłki nożnej: rodzice kontra dzieci, dmuchane zamki, basen z kulkami, malowanie twarzy, wata cukrowa oraz dyskoteka. Co roku ta impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Jednak kulminacyjnym punktem festynu było losowanie nagród głównych w loterii fantowej. Dzięki sponsorom można było wygrać wspaniałe nagrody między innymi rowery, deskę elektryczną itd. Zawsze dopisywali nam licznie zgromadzeni goście. Kolorowe i uśmiechnięte buzie dzieci były najlepszym dowodem na świetnie zorganizowaną imprezę. Nasi uczniowie przygotowywali również piękne przedstawienia z okazji 50- lecia pożycia par małżeńskich, wigilię środowiskową w Urzędzie Gminy oraz podczas dożynek gminnych.

 

 „Spieszmy się kochać ludzi…

Tak szybko odchodzą

Ksiądz Jan Twardowski patronem szkoły

Dnia 1 czerwca 2011 roku odbyła się piękna uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowie imienia księdza Jana Twardowskiego (1915 – 2006). Mszę świętą w kościele parafialnym w Dzierżeninie odprawił ksiądz biskup Roman Marcinkowski. W asyście ks. kan. Tadeusza Wołowca i ks. kan. Wiesława Kosińskiego. Ksiądz biskup poświęcił sztandar i wygłosił piękną homilię oczywiście opierając się na życiu i wierszach księdza Jana Twardowskiego.

Oficjalna ceremonia nadania szkole imienia odbyła się przed budynkiem w Gzowie. Natomiast w budynku wójt gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba odsłonił tablicę upamiętniającą ks. Jana Twardowskiego, którą poświęcił ksiądz biskup Roman Marcinkowski. Od tego roku ówczesna Pani Dyrektor Jadwiga Modzelewska ogłosiła 1 czerwca święto szkoły, każdego roku w dniu urodzin ks. Jana Twardowskiego i na pamiątkę uroczystości nadania szkole imienia oraz sztandaru.

Kilka ciekawostek z kart historii

Szkoła w Gzowie powstała w 1935 roku staraniem miejscowej ludności i aktywu wiejskiego. Właściwie to została ona przeniesiona ze wsi Strzyże. W tym czasie w Gzowie został wybudowany nowy budynek, w którym miała mieścić się gmina. Staraniem ówczesnego wójta pana Borowskiego z Łubienicy budynek ten wybudowano większy. Wyznaczono w nim dwie obszerne izby na sale lekcyjne oraz na mieszkanie dla nauczycieli i kierownika szkoły. Początkowo była to szkoła z jednym nauczycielem, realizująca program  klas I-IV z siedmioletnim nauczaniem, to znaczy, że niektóre klasy miały dwuletnią naukę. Pierwszym nauczycielem w tej szkole, a zarazem kierownikiem tej szkoły był pan Dziemski. Ówczesna szkoła mieściła się nad Narwią.  W okresie okupacji hitlerowskiej szkoła stała się siedzibą gminy Gzowo, której wójtem był hitlerowiec.

Po II wojnie światowej Szkoła Podstawowa w Gzowie rozpoczęła działalność w 1947 roku. Zorganizował ją Tadeusz Dąbrowski, który był jej pierwszym kierownikiem po wojnie.    Budynek szkoły w latach 1947-59 to były 3 izby lekcyjne oraz 2 małe pokoiki jako mieszkania dla nauczycieli. Stał przy drodze wiodącej z Dzbanic do szosy Warszawa – Pułtusk.  Utworzono wtedy 6 klas z dwoma nauczycielami. Nauka odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Czasami z jednej książki musiało się uczyć 5 osób. W czasie zimy doskwierał również chłód.

Od roku szkolnego 1959/60 zespół nauczycielski miał w 100 % przygotowanie pedagogiczne na poziomie szkoły średniej, mimo to dokształcał się nadal.

Ok. 1962 roku podjęto decyzję o budowie nowej większej szkoły w nowej lokalizacji. Zatwierdzono budynek szkolny o 6 izbach lekcyjnych, budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Jesienią 1963 roku wmurowano kamień węgielny pod nową szkołę.  Dokonał tego B. Janczak radny PRN.

W roku szkolnym 1964/65 oddano do użytku nową szkołę. Szkoła była bez wody i kanalizacji.

W następnym roku szkolnym reforma oświaty wprowadziła 8 letni cykl nauczania. Po raz pierwszy Szkołę Podstawową skończyła klasa VIII, w sumie 8 osób.

W roku szkolnym 1968/69 w czerwcu pierwszy raz w dziejach szkoły, zajechał autokar, którym młodzież wraz z Panem B. Krośkiewicz i Panem J. Gołębiewskim udali się na wycieczkę do Warszawy.

We wrześniu 1969 roku pracowało 8 nauczycieli. Nastąpił niż demograficzny i uczniów w klasach było coraz mniej. Szkoła wprowadziła wychowanie przedszkolne, któremu poświęciła się Pani T. Perzyna.

W 1978 roku zmarł Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gzowie Jan Gołębiewski, długoletni pedagog i wychowawca młodego pokolenia. W związku ze śmiercią nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Funkcję tę objęła Barbara Gołębiewska.

We wrześniu 1981 nastąpiła reorganizacja oświaty. W szkole podstawowej w Gzowie pozostały 3 klasy i klasa przedszkolna. Szkoła stała się filią Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie. Kierownikiem szkoły została Pani Halina Mikulska. W związku z tym niektórzy nauczyciele nie mieli zatrudnienia w tej szkole. W 1984 r. pracę rozpoczęła Pani Halina Gwiazdowska. Natomiast we wrześniu 1987 r. rozpoczęła pracę Pani Jadwiga Modzelewska.

W 1991 roku szkoła liczyła 142 uczniów. Dyrektorem została Pani L. Świętochowska – mgr biologii. Została ożywiona działalność ZHR  a harcerze założyli własną kronikę, w której odnotowywali najważniejsze uroczystości. Na szczególną uwagę zasługuje sekcja prasowa SU, która redagowała gazetę szkolną, miesięcznik   „Szkolniaczek”.

W roku szkolnym 1994/1995 działały organizacje: PCK, SU, SKS. Uczniowie klasy VI wydawali gazetkę „Kurier Gzowski”.

W pierwszym półroczu roku szkolnego 1995/1996 została wywiercona studnia głębinowa, która zaopatrywała szkołę oraz dom nauczyciela w wodę. Podjęto również pierwsze kroki w celu zmiany systemu ogrzewania. Do końca roku powstała dokumentacja w celu zmiany systemu.  W stanie surowym postawiono oddział przedszkolny i kotłownię CO. Oddano do użytku kotłownię oraz klasę dla oddziału przedszkolnego.

W roku szkolnym 1997/1998 w zakresie bazy sportowej wykonano bieżnię wokół boiska do piłki nożnej oraz zakupiono sprzęt sportowy.

W czerwcu 1999 r. pożegnano dyrektora szkoły mgr Lidię Świętochowską, która objęła stanowisko dyrektora nowo utworzonego gimnazjum w Dzierżeninie.

Stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Wiesławie Gronczewskiej.  W tym roku szkolnym nastąpiło reorganizacja szkolnictwa na terenie gminy Pokrzywnica ze względu na powstanie gimnazjum w Dzierżeninie.

W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły objęła we wrześniu 2000 r mgr Jadwiga Modzelewska.  Powiększyła się również rada pedagogiczna o nowych nauczycieli: m.in. Beatę Januszek która uczy do dnia dzisiejszego. Był to czas powstania szkoły 6-klasowej a powolnego wygasania szkoły 8- klasowej.

Rok szkolny 2002/2003 był bardzo owocny w prace remontowe w szkole. Dokonano remontów sal lekcyjnych. Dzięki środkom pozyskanym z rezerwy budżetowej, dokonano gruntownego remontu szatni i łazienek.

Dzieci osiągały coraz większe sukcesy, promując przy tym szkołę. Przykładem tego jest zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Mój szkolny kolega z Afryki” – w kategorii muzycznej.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2003/2004 dzięki środkom pozyskanym z 1 % rezerwy budżetowej oraz Funduszu Ochrony Środowiska wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe w budynku szkoły. Udało się również zakupić 8 komputerów ze Związku Powiatów Polski.

Zorganizowano kurs dla okolicznych rolników, dzięki czemu z ARiMR w Warszawie pozyskano 15000 zł na doposażenie szkoły. Udało się również pozyskać znaczne środki ministerialne na remont dachu.

Rok szkolny 2005/2006 to kolejne działania zmieniające i ulepszające warunki nauki w szkole. Zakupiono ponad 200 książek do biblioteki szkolnej. Remont wewnątrz był możliwy dzięki dotacjom ze środków unijnych i finansowaniu ze strony organu prowadzącego Urzędu Gminy w Pokrzywnicy. Dzieci po wakacjach zastały szkołę odnowioną. Powstała pracownia komputerowa, gdzie zostało założone stałe łącze internetowe.

W 2007 r. zostało zbudowane wielofunkcyjne boisko ze sztuczną murawą. W ramach programu „Radosna szkoła” powstał nowoczesny plac oraz miejsce zabaw.

W dniu 2022 roku dokonano w naszej Szkole „wymiany urządzeń grzewczych wraz termomodernizacją budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”. Polegało to na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejącego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny oraz modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej: wymianę istniejącego źródła ciepła (podgrzewaczy elektrycznych) na gazowy kocioł kondensacyjny oraz montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku o mocy 16kW.