1

Załącznik 1 do Zarządzenia nr 4 /2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KS. Jana Twardowskiego w Gzowie z dnia 25 maja 2020 r.

Procedury funkcjonowania  Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem COVID-19