“TRADYCYJNY SAD”

7 Marzec 2022 r.
Redaktor: szczerba
“TRADYCYJNY SAD”

Uczniowie klasy pierwszej  naszej szkoły przystąpili do projektu ,,Tradycyjny sad”.

„TRADYCYJNY SAD” to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu społeczeństwa.

Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego minisadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych na ogólnodostępnym terenie.

Projekt ma uświadomić szkolnej i lokalnej społeczności potrzebę przywrócenia ekologicznych odmian drzew owocowych oraz pokazać naturalne sposoby uprawy sadu, które nie wpływają negatywnie na środowisko.

Opiekunem zespołu jest Pani Anna Łukasiak.